DOSS中国官网

DOSS中国官网

01.pnghprod.png02.png
DOSS AI智能音箱

● 奇妙音质 ● 便携移动 ● 反应灵敏

97 迷彩.png97 红.png97 灰.png97 蓝.png
DOSS超级蓝牙音箱

● 智能对话 ● IPX6级防水 ● 长时续航

002.png001.png003.png004.png
DOSS FABRIQ AI智能音箱

● 知名设计 ● 优质面料 ● 支持定制

DOSS产品

首页 产品中心 服务中心 返回顶部